Đăng kí thi Đấu – Relay team

Giảm giá!
4.500.000
Xóa

Vận động viên 1

Thông tin khẩn cấp

Là các tiền sử bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp, gan, thận, xương khớp

1. Nếu không có tiền sử bệnh: bạn vui lòng ghi "KHÔNG"

2. Nếu có tiền sử bệnh: Bạn vui lòng ghi rõ tiền sử bệnh của mình

Vận động viên 2

Thông tin khẩn cấp

Là các tiền sử bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp, gan, thận, xương khớp

1. Nếu không có tiền sử bệnh: bạn vui lòng ghi "KHÔNG"

2. Nếu có tiền sử bệnh: Bạn vui lòng ghi rõ tiền sử bệnh của mình

Vận động viên 3

Thông tin khẩn cấp

Là các tiền sử bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp, gan, thận, xương khớp

1. Nếu không có tiền sử bệnh: bạn vui lòng ghi "KHÔNG"

2. Nếu có tiền sử bệnh: Bạn vui lòng ghi rõ tiền sử bệnh của mình