Đăng kí thi Đấu – cá nhân

Giảm giá!
3.700.000
Xóa

Vận động viên 1

Thông tin khẩn cấp

Là các tiền sử bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp, gan, thận, xương khớp

1. Nếu không có tiền sử bệnh: bạn vui lòng ghi "KHÔNG"

2. Nếu có tiền sử bệnh: Bạn vui lòng ghi rõ tiền sử bệnh của mình